Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Rok 2020

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 października 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
23 października 2020 17:35 696 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 1 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie szczególnego trybu działania Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w związku ze stanem epidemii.
2 listopada 2020 16:39 1 MB
3 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw efektywności i transformacji energetycznej budynków.
23 listopada 2020 10:21 1 MB
4 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
25 listopada 2020 12:56 536 KB
5 pdf Pobierz plik Komunikat Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
2 grudnia 2020 13:46 624 KB
6 pdf Pobierz plik Zarządzenia nr 3 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.
7 grudnia 2020 09:22 742 KB
7 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 4 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii
9 grudnia 2020 10:01 961 KB
8 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 5 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
10 grudnia 2020 13:23 1 MB
9 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 6 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania regulacji w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
11 grudnia 2020 09:54 1 MB
10 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 7 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.
16 grudnia 2020 09:47 873 KB
11 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 8 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twórczych w dziedzinie architektury i budownictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.
16 grudnia 2020 09:51 953 KB
12 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 9 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania grupy roboczej do spraw wsparcia Międzyresortowego Zespołu do spraw likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.
22 grudnia 2020 10:59 1 MB
13 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Zamówień Publicznych.
22 grudnia 2020 15:18 1 MB
14 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 11 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
23 grudnia 2020 13:02 715 KB
15 pdf Pobierz plik Zarządzenia nr 12 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
29 grudnia 2020 12:25 2 MB
16 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 13 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej składek członkowskich wnoszonych do międzynarodowych organizacji związkowych lub międzynarodowych organizacji pracodawców oraz wzorów umów dotacji celowej.
29 grudnia 2020 14:28 663 KB
17 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 14 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów.
30 grudnia 2020 14:18 1 MB