2021 – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Rok 2021

Dziennik Urzędowy

Dziennik Urzędowy

# Plik Opis Data dodania Rozmiar pliku
1 pdf Pobierz plik Zarządzenia Nr 1 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zespołu ministra właściwego do spraw gospodarki w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą w Paryżu.
8 stycznia 2021 15:40 701 KB
2 pdf Pobierz plik Zarządzenie nr 2 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2021 r. realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka.
8 stycznia 2021 15:53 765 KB